Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski doktorski studij

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI DOKTORSKI STUDIJ „EKONOMIJA“ I „POSLOVNA EKONOMIJA“

TRAJANJE
tri godine (šest semestra)


AKADEMSKI STUPANJ
Doktor znanosti (dr.sc.), ekvivalent PhD


KOMPETENCIJE
Po završetku ovog studija doktori znanosti stječu sposobnost i vještine samostalnog znanstveno-istraživačkog rada u području ekonomije i poslovne ekonomije, kao i mogućnost za uključivanje u znanstveno-istraživački rad na visokoškolskim institucijama, znanstvenim istraživačkim institutima, kao i u istraživačkim institutima u gospodarstvu.


UVJETI UPISA
Uvjeti za upis Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija utvrđeni su člankom 13. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Sukladno članku 13. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Poslijediplomski sveučilišni studij „Ekonomije“ i „Poslovne ekonomije“ može upisati:    

  - osoba koja je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij (mag. oec.) i stekla najmanje 300 ECTS bodova
  - osoba koja je završila odgovarajući poslijediplomski specijalistički studij (univ. spec. oec)

Pravo upisa na Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij imaju i kandidati koji su ranije kvalifikacije stekli po studijskim programima prije akademske 2008./2009. godine (uz uvjete utvrđene studijskim programom) i to:

  - osobe koje su završile odgovarajući diplomski sveučilišni studij (dipl.oec.)
  - osobe koje su završile odgovarajući poslijediplomski znanstveni studij (mr.sc.)

Pravo upisa imaju osobe koje su završile drugi sveučilišni dodiplomski, odnosno, diplomski sveučilišni studij uz polaganje kolegija razlike koje će utvrditi Vijeće poslijediplomskih doktorskih studija.

Pravo upisa imaju strani državljani koji su studij završili u inozemstvu, uz prethodnu obvezu Zakonom predviđenog postupka utvrđivanja istovrijednosti diplome (nostrifikacija).

Upis studenata Poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija provodi se na temelju javnog natječaja i selekcijskog postupka.

Kandidati koji su ostvarili određeni broj ECTS bodova na nekom od poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija iz ekonomije imaju mogućnost nastavka studija uz priznavanje stečenih ECTS bodova koje će utvrditi Vijeće poslijediplomskih doktorskih studija.

Kandidat upisuje studij u cjelini.


STRUKTURA I ORGANIZACIJA PROGRAMA POSLIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG DOKTORSKOG STUDIJA

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij oba smjera (Ekonomija i Poslovna ekonomija) odvija se kroz trogodišnje razdoblje:

I. godina
U prvoj godini studija je koncentrirana glavnina nastavne aktivnosti, odnosno 6 od ukupno 8 kolegija.

Naglasak je u prvoj godini stavljen na metodološko-kvantitativne kolegije kao podlogu za provođenje istraživačkih aktivnosti.

Pored obveznih kolegija, u prvoj godini studija je predviđen i jedan izborni kolegij kojeg studenti biraju sukladno svojim istraživačkim preferencijama.

Svaki predmet donosi po 8 ECTS bodova. Ispiti iz pojedinih predmeta su javni, a ocjenjuju se različitim metodama propisanim pravilima o studiranju.

II. godina
U drugoj godini studija naglasak je stavljen na pripremu prijave teme doktorske disertacije.

Dakle u njoj su sadržana dodatna dva izborna predmeta koja bi studentu trebala olakšati izbor konkretnog područja i okvirno teme istraživanja.

Tri istraživačke radionice u drugoj godini trebaju omogućiti profiliranje istraživačkog interesa i jasno definiranje potencijalne istraživačke teme, odnosno njena razrada.

Pozitivno ocijenjeno izlaganje na pojedinoj istraživačkoj radionici nosi 8 ECTS bodova, jednako koliko i ispiti iz izbornih kolegija.

U okviru druge godine studija je predviđeno objavljivanje znanstvenog rada u časopisu ili znanstvenoj konferenciji čiju će listu sačiniti Vijeće PDS-a.

Na kraju druge godine studija student u suglasju s potencijalnim mentorom priprema i predaje prijavu teme doktorske disertacije koja nosi 10 ECTS-a.

III. godina
Nakon prijave doktorske disertacije Povjerenstvo za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije sa studentom vodi javni razgovor o temi, metodama rada i očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu disertacije.

Javni razgovor nosi 12 ECTS bodova.

Nakon što uspješno obavi javni razgovor student u trećoj godini studija radi isključivo na doktorskoj disertaciji kako bi na kraju godine predao doktorsku disertaciju na ocjenu.


Tema istraživanja, odnosno doktorske disertacije treba:

A. predstavljati značajan doprinos znanosti
B. omogućiti objavljivanje najmanje jednog članka u publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom

Obranjena doktorska disertacija nosi 60 ECTS bodova.

Link na prezentaciju studija (klikni i preuzmi prezentaciju studija s popisom modula i objašnjenjima).


ŠKOLARINA

Ukupna cijena (školarina) studija iznosi 20.000,00 KM, a plaća se u obrocima.

Kandidatima koji su završili određeni poslijediplomski znanstveni ili specijalistički studij iz polja ekonomije iznos školarine će se umanjiti sukladno Pravilniku i odluci Vijeća PDS-a, odnosno, priznatim ECTS bodovima.


KONTAKT

Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Kontakt:
 ☏036/355-100  (centrala i tajnik studija) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail: pds@ef.sum.ba

 

Društvene mreže:
        Facebook        Instagram        Twitter

Naša lokacija:

Dobro nam došli!

Galerija fotografija - kliknite na galeriju