Upis ocjena u indeks - Engleski jezik

30.01.2018 - 11:38
Upis ocjena u indeks - Engleski jezik
Upis ocjena u indeks za studente i studentice koji su položili usmeni i pismeni dio ispita Engleski jezik 1 na predroku bit će u četvrtak 8.2.2018. u 10.00 sati.
doc. dr. sc. Ivana Grbavac