Termini održavanja istraživačkih radionica u 2021. godini

29.10.2020 - 11:36
Termini održavanja istraživačkih radionica u 2021. godini

Vijeće PDS-a  je definiralo okvirne termine održavanja istraživačkih radionica u 2021. godini.

I termin     - veljaća 2021

II termin    - lipanj 2021

III termin  - studeni 2021