Termin ispita iz kolegija Monetarna politika i regulacija

05.03.2021 - 19:44
Termin ispita iz kolegija Monetarna politika i regulacija

Ispit iz kolegija "Monetarna politika i regulacija" održat će se u ponedjeljak 29.03.2021. u 17,00 sati putem Google Meeta.

Pravo pristupa ispitu imaju studenti koji imaju pozitivno ocijenjen pristupni rad.

Studenti koji planiraju polagati ispit trebaju se javiti tajniku studija najkasnije tjedan dana prije ispita.