Termin ispita iz kolegija Marketing usluga i upis ocjena iz kolegija Radionica 1

29.09.2016 - 08:21
Termin ispita iz kolegija Marketing usluga i upis ocjena iz kolegija Radionica 1

Ispit iz kolegija Marketing usluga i upis ocjena iz kolegija Radionica 1 biti će održan 30.9.2016. sa početkom u 16:30 sati.