Termin dekanskog ispitnog roka za kolegije Gospodarstvo BiH i Međunarodni financijski menadžment

29.09.2020 - 09:10
Termin dekanskog ispitnog roka za kolegije Gospodarstvo BiH i Međunarodni financijski menadžment

Termin dekanskog ispitnog roka za kolegije Gospodarstvo BiH i Međunarodni financijski menadžment pomjera se sa 12 sati na početak u 14 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta.