Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM - 2021/jesen 2

23.09.2021 - 12:59
Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM - 2021/jesen 2

Ispit iz Statistike (sadržajna razlika) u Vitezu zakazan za sutra, 24.9.2021. u 16:30 POMJERA SE na subotu, 25.9.2021 u 10:00. 

Ispit se održava u dvorani na Fakultetu u Vitezu.