Rezultati - pismeni dio iz ispita Engleski jezik 1

28.04.2021 - 15:48
Rezultati - pismeni dio iz ispita Engleski jezik 1

Dana 17. travnja 2021. godine pismeni dio iz ispita Engleski jezik 1 položio je Amar Brkanić, te se poziva na usmeni dio ispita koji će se održati online putem aplikacije Google meet, a prema dogovoru s predmetnim nastavnikom. Student Amar Brkanić treba da se javi na mail: ivana.grbavac@ff.sum.ba radi dogovora o terminu usmenog ispita.

prof. dr. sc. Ivana Grbavac