REZULTATI-Osnove marketinga SSM

04.07.2018 - 10:27
REZULTATI-Osnove marketinga SSM

Student NIKO ANDRIJAŠEVIĆ 815/SSM  se poziva na usmeni u petak 6.7.2018. u 15 sati.

Ostali kandidati nisu položili.

Prof.dr.sc. Sanja Bijakšić