Raspored termina ispita i sala

13.02.2019 - 07:11
Raspored termina ispita i sala
Fakultet: Ekonomski fakultet Akademska godina: 2018/2019
Studij: JEDNOGODIŠNJI DIPLOMSKI (MASTER) STUDIJ      
Rbr Predmet Profesor Datum i vrijeme Sala
1 JDS1RF2 MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT BRANIMIR SKOKO 15.02.2019 16:30 8
Studij: STRUČNI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
Rbr Predmet Profesor Datum i vrijeme  
1 SS024 FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO JOSIPA GRBAVAC 15.02.2019 14:00 111
2 SS026 OPERACIJSKI MENADŽMENT KATERINA MALIĆ BANDUR 15.02.2019 16:30 214
3 SS032 RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAVI DRAŽENA GAŠPAR 15.02.2019 16:30 214
4 SS047 VJEŠTINE PRODAJE I PREGOVARANJA SANJA BIJAKŠIĆ 15.02.2019 16:30 214
Studij: STRUČNI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE - 2017
Rbr Predmet Profesor Datum i vrijeme  
1 SS17-7 TRGOVAČKO PRAVO MARINKO JURILJ 15.02.2019 09:00 111
Studij: SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE
Rbr Predmet Profesor Datum i vrijeme  
1 PDS35RF4 FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO JOSIPA GRBAVAC 15.02.2019 14:00 111
2 PDS47RF5 RAČUNOVODSTVO POREZA MIRO DŽAKULA 15.02.2019 14:00 111
3 PEZ104 TRGOVAČKO PRAVO MARINKO JURILJ 15.02.2019 09:00 111
4 PEZ118 MARKETING SANJA BIJAKŠIĆ 15.02.2019 16:30 214