Raspored ispita po salama

09.04.2024 - 07:54
Raspored ispita po salama
Rbr Predmet Profesor Datum i vrijeme Prijava SALA
1 PEZ131 POSLOVNA STATISTIKA ANELA ČOLAK 12.04.2024 12:00 3 6
1 DDS2Z2 EKONOMSKA POLITIKA BRANIMIR SKOKO 12.04.2024 09:00 8 Amfiteatar
2 JDS1RF2 MEĐUNARODNI FINANCIJSKI
MENADŽMENT
BRANIMIR SKOKO 12.04.2024 10:00 3 Amfiteatar
3 PDS48Z1 EKONOMSKA POLITIKA BRANIMIR SKOKO 12.04.2024 09:00 17 Amfiteatar
4 PEZ130 GOSPODARSTVO BIH BRANIMIR SKOKO 12.04.2024 10:00 20 Amfiteatar
5 SS17-13 GOSPODARSTVO BIH BRANIMIR SKOKO 12.04.2024 10:00 5 Amfiteatar
1 PEZ122 POSLOVNE FINANCIJE IGOR ŽIVKO 12.04.2024 10:00 3 6
1 PDS48RF4 ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA MIRO DŽAKULA 12.04.2024 14:00 2 6