Računovodstvo poreza_termin usmenog ispita

10.07.2016 - 11:21
Računovodstvo poreza_termin usmenog ispita

Obavijest za studente III. godine stručnog studija, koji su pismeni ispit iz Računovodstva poreza položili na lipanjskom roku (24. VI.), kako će se usmeni ispit (i upis ocjena) održati 13.VII. (srijeda) u 15 sati.