Računovodstvo poreza_termin usmenog ispita

28.06.2016 - 14:26
Računovodstvo poreza_termin usmenog ispita

Obavijest za studente III. godine SSM (smjer F&R) da će usmeni ispit iz Računovodstva poreza biti održan 1. srpnja (petak) u 10 sati.