Računovodstvo poreza

05.10.2018 - 09:10
Računovodstvo poreza

Obavijest za studente III. godine stručnog studija, koji su na II. rujanskom ili na dekanskom roku položili ispit iz kolegija Računovodstvo poreza, da će se upis ocjena obaviti 8.10.2018. (ponedjeljak) u 9:30.