Projekt natjecanje za izradu najboljeg poslovnog plana i poduzetničke ideje

12.03.2017 - 18:44
Projekt natjecanje za izradu najboljeg poslovnog plana i poduzetničke ideje

U utorak 14.3.2017. sa početkom u 16 sati održat će se predavanje na koje se pozivaju svi koji su se prijavili za natjecanje u projektu za izradu Poslovnog plana i Radionice II (koji su u mogućnosti), kako bi dobili dodatne upute za pripremu prezentacije i finalni dio natjecanja koji će se održati 29.3.2017.

1. Nagrada 1000,00 KM
2. Nagrada  600,00 KM
3. Nagrada  400,00 KM