Pristupni podaci za korištenje ISS-a

11.01.2016 - 16:57
Pristupni podaci za korištenje ISS-a

Studenti prve godine Dvogodišnjeg diplomskog studija u Mostaru (DDM) svoje pristupne podatke za ISS mogu preuzeti u svojoj studentskoj službi.

U slučaju eventualnih problema javiti se Mireli Mabić (mirela.mabic@sve-mo.ba). U mail-u je potrebno navesti ime, prezime, broj indeksa, matični broj.