Pristupni podaci za korištenje ISS-a

07.01.2016 - 16:41
Pristupni podaci za korištenje ISS-a

Studenti prve godine Stručnog studija u Orašju svoje pristupne podatke za ISS mogu zatražiti slanjem e-maila Mireli Mabić (mirela.mabic@sve-mo.ba). U mailu je potrebno navesti Ime, prezime, broj indeksa, matični broj.