Pravo međunarodne trgovine-termin kolokvija

19.01.2015 - 13:42
Pravo međunarodne trgovine-termin kolokvija

Kolokvij iz kolegija Pravo međunarodne trgovine održat će se u ponedjeljak 26.1.2015. sa početkom u 16 sati.