Poziv za registraciju studenata s posebnim potrebama

23.03.2017 - 10:39
Poziv za registraciju studenata s posebnim potrebama

Ured za podršku studentima s posebnim potrebama je jedno od koordinacijskih tijela na Sveučilištu u Mostaru. Ured je osnovan u sklopu Tempus projekta “Jednake mogućnosti za studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ (EQOPP). Glavni cilj Ureda je potpuna integracija studenata s posebnim potrebama u sustav visokog obrazovanja na Sveučilištu u Mostaru.

Studenti s posebnim potrebama su heterogena skupina koja uključuje studente sa:

·         motoričkim poremećajima

·         oštećenjem sluha

·         oštećenjem vida

·         specifičnim teškoćama u učenju

·         mentalnim poremećajima

·         poremećajima govorno-jezične komunikacije

·         kroničnim bolestima

·         poremećajima u ponašanju i emocionalnim poremećajima

·         ostalim poteškoćama koje studente stavljaju u nepovoljniji položaj u odnosu na kolege.

Studenti s posebnim potrebama, bez obzira na stupanj tjelesnog oštećenja, imaju pravo zatražiti pomoć u praćenju nastave, kao i individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija.

Stoga, pozivamo sve studente koji pripadaju jednoj od gore navedenih kategorija da što prije ispune obrazac za registraciju na web stranici http://www.sum.ba/spp/  ili osobno u Uredu (zgrada FPMOZ-a u Rodoču, ured 25A). Prijava je anonimna a informacije strogo povjerljive i dostupne samo voditeljici Ureda isključivo u svrhu ostvarivanja prava studenata.

Studenti, čak i ako ne tražite konkretnu pomoć, važno je da svejedno popunite ovaj obrazac zbog informacija o broju studenata s posebnim potrebama i kategorijama tih potreba, a sve u svrhu unaprijeđenja studentskog standarda na Sveučilištu u Mostaru.

PrilogVeličina
PDF icon poziv.pdf76.87 KB