Poziv studentima za sudjelovanje u anketi "Zadovoljstvo studenta"

20.03.2018 - 12:52
Poziv studentima za sudjelovanje u anketi "Zadovoljstvo studenta"

Poštovani studenti,

U cilju kontinuiranog procesa sustava upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru molimo Vas kao najznačajnije dionike našeg poslovnog procesa da sudjelujete u anketi "Zadovoljstvo studenta".

Zahvaljujemo Vam.