Poslovno planiranje - termin II. kolokvija

10.01.2017 - 12:30
Poslovno planiranje - termin II. kolokvija

Termin II. kolokvija iz kolegija Poslovno planiranje je u četvrtak 26.1.2017. godine u 15:30 sati.

 Kolokvij će se održati u sklopu nastave iz kolegija Osnove marketinga.