Poslovne financije - SSV

08.05.2019 - 15:24
Poslovne financije - SSV

Obavijest studentima II. godine stručnog studija kako će se I. kolokvij iz kolegija Poslovne financije održati u petak 10.5.2019. godine u 16 sati.