Poslovne financije - SSM

27.04.2018 - 07:57
Poslovne financije - SSM

Obavijest studentima II. godine stručnog studija Mostar kako će se I. kolokvij iz kolegija Poslovne financije održati u petak 27.4.2018. godine u 16,30 sati.