Poslovne financije - SSM

15.05.2017 - 13:39
Poslovne financije - SSM

Obavijest studentima kako će I. kolokvij (ponovljeni) iz kolegija Poslovne financije na II. godini stručnog studija biti održan u četvrtak 18.5.2017. godine u 16 sati