Poslovna statistika, 3PE

22.09.2021 - 13:30
Poslovna statistika, 3PE

Zbog preklapanja termina za usmeni ispit iz predmeta Poslovna statistika i drugih ispita daje se dodatni termin za usmeni (putem Google meet-a) i to za petak 24.9.2021.god. u 14:00 sati. Znači studenti mogu pristupiti ispitu na jedan od ponuđenih termina, 23.09. ili 24.09.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Zora Marijanović