Poslovna matematika - SSO

03.07.2017 - 16:00
Poslovna matematika - SSO

Studenti koji su položili Poslovnu matematiku, a ocjena nije upisana u inideks neka indeks dostave u referadu radi upisa ocjene.