Osobna prodaja i pregovaranje - JDS

16.03.2022 - 14:14
Osobna prodaja i pregovaranje - JDS

Usmeni ispit i upis ocjena iz kolegija Osobna prodaja i pregovaranje  - JDS održat će se u petak, 18.3.2022. sa početkom u 9:30 sati.