Osnove poduzetništva - upis ocjena.

09.02.2015 - 10:56
Osnove poduzetništva - upis ocjena.

Upis ocjena iz kolegija Osnove poduzetništva (2.g. SSM) za studente koji su ispit položili preko kolokvija biti će održan u utorak 9.2.2015. godine u 16:00h