Osnove menadžmenta - upis ocjena

16.06.2015 - 10:47
Osnove menadžmenta - upis ocjena

Upis ocjena iz kolegija Osnove menadžmenta (SSM) za studente koji su kolegij položili putem kolokvija održati će se dana 19.6. i 25.6.2015. godine u 15:30h u profesorovom kabinetu.