Organizacija L-Ž

27.06.2018 - 08:58
Organizacija L-Ž

  Obavijest studentima stručnog studija u Mostaru da će se ispit Organizacija L-Ž za studente koji su položili preko kolokvija održati 28.6.2018. (četvrtak) u 10 sati.