Obavijest za uplatu drugog dijela školarine

25.01.2017 - 10:39
Obavijest za uplatu drugog dijela školarine

Uplatu drugog dijela školarine za akademsku 2016./2017. (ukoliko ista nije izvršena u cijelosti pri upisu) treba izvršiti najkasnije do 1.3.2017. godine.