Obavijest za upis u akademsku 2017./2018. godinu - CENTAR VITEZ

26.06.2017 - 11:58
Obavijest za upis u akademsku 2017./2018. godinu - CENTAR VITEZ

STRUČNI STUDIJ, CENTAR U VITEZU (3 godine, I. ciklus obrazovanja, 180 ECTS)

Za kandidate koji žele studirati stručni studij izravni je upis.

Prijave na stručni studij vršit će se od 6.7. do 14.7.2017. i od 28.8. do 30.9.2017. od 14 do 20 sati.

Status studenta je redovito uz plaćanje i izvanredno.

Cijena po semestru 800,00 KM.

Smjer se bira pri upisu u drugu godinu, a izbor smjera ovisit će o broju zainteresiranih.

Nastavni plan i program 2017./2018.

Smjerovi su: Poduzetništvo, Turističko poslovanje, Računovodstvo i porezi.

Potrebitu dokumentaciju za upis možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Vitezu.

Prijavu za upis možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Vitezu.

Upisni materijal možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Vitezu.

Popis predmeta za upis u indeks

Pobliže obavijesti o upisima i uvjetima za izbor pristupnika, kao i druge obavijesti, možete dobiti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ef.sve-mo.ba; ef.referada@sve-mo.ba

Kontakt telefon 030/711-960, 036/355-103; 036/355-101; 036/355-100

Adresa: Poslovni centar 96, FIS d.o.o., 72250 Vitez

Dobro nam došli!

 

 

DIPLOMSKI DVOGODIŠNJI STUDIJ, CENTAR U VITEZU (2 godine, II. ciklus obrazovanja, 120 (180+120 ECTS))

Prijave za diplomski studij vršit će se od 6.7. do 14.7.2017. i od 28.8. do 30.9.2017. godine od 14 do 20 sati.

Upis na diplomski studij vršit će se naknadno. Izravni je upis.

Diplomski dvogodišnji studij mogu upisati studenti nakon završenog I. ciklusa obrazovanja (preddiplomskog ili stručnog studija s ostvarenih najmanje 180 ECTS).

Status studenta je redovito uz plaćanje i izvanredno.

Cijena po semestru 1000,00 KM.

Nastavni plan i program 2017./2018.

Prijavu za upis možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Vitezu.

Upisni materijal za prijavu možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Vitezu.

Potrebitu dokumentaciju za upis možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Vitezu.

Pobliže obavijesti o upisima i uvjetima za izbor pristupnika, kao i druge obavijesti, možete dobiti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ef.sve-mo.ba; ef.referada@sve-mo.ba

Kontakt telefon 030/711-960; 036/355-103; 036/355-114; 036/355-100

Adresa: Poslovni centar 96, FIS d.o.o., 72250 Vitez

Dobro nam došli!

 

Studenti iz Centra u Orašju, zainteresirani za upis na dvogodišnji diplomski studij, prijavu za upis podnose u Centar u Vitezu.