Obavijest za upis u akademsku 2017./2018. godinu - CENTAR ORAŠJE

26.06.2017 - 12:12
Obavijest za upis u akademsku 2017./2018. godinu - CENTAR ORAŠJE

STRUČNI STUDIJ, CENTAR U ORAŠJU (3 godine, I. ciklus obrazovanja, 180 ECTS)

Za kandidate koji žele studirati stručni studij izravni je upis.

Prijave na stručni studij vršit će se od 6.7. do 14.7.2017. i od 28.8. do 30.9.2017. od 9 do 14 sati.

Upis će se vršiti ukoliko bude dovoljan broj kandidata.

Status studenta je redovito uz plaćanje i izvanredno.

Cijena po semestru 950,00 KM.

Smjer se bira pri upisu u drugu godinu, a izbor smjera ovisit će o broju zainteresiranih.

Smjerovi su: Poduzetništvo, Turističko poslovanje, Računovodstvo i porezi.

Nastavni plan i program 2017./2018.

Potrebitu dokumentaciju za upis možete preuzeti u studentskoj službi Centra u Orašju.

Prijavu za upis možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Orašju.

Upisni materijal možete preuzeti ovdje ili u studentskoj službi Centra u Orašju.

Pobliže obavijesti o upisima i uvjetima za izbor pristupnika, kao i druge obavijesti, možete dobiti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ef.sve-mo.ba; ef.referada@sve-mo.ba

Kontakt telefon 031/717-191; 036/355-103; 036/355-101; 036/355-100

Adresa: Srednja škola fra Martina Nedića, Zaobilaznica Jug II bb, 76270 Orašje

Dobro nam došli!

 

Studenti iz Centra u Orašju, zainteresirani za upis na dvogodišnji diplomski studij, prijavu za upis podnose u Centar u Vitezu.