Obavijest za studente iz Republike Hrvatske, a koji nemaju osiguranu primarnu zdravstvenu zaštitu

15.12.2014 - 12:29
Obavijest za studente iz Republike Hrvatske, a koji nemaju osiguranu primarnu zdravstvenu zaštitu
Obavijest za studente iz Republike Hrvatske, a koji nemaju osiguranu primarnu zdravstvenu zaštitu, istu mogu ostvariti na sljedeći način:
1. prijaviti privremeni boravak na području HNŽ-a nadležnom Uredu za strance,
2. donijeti tiskanicu oznake HR/BH3 od svoga HZZO-a,
3. javiti se u Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a s tiskanicom oznake HR/BH3, gdje će dobiti potvrdu da mogu koristiti zdravstvene usluge, kako u Domu zdravlja Mostar tako i u Kliničkoj bolnici Mostar.