Obavijest za studente dvogodišnjeg diplomskog studija Mostar i Vitez

10.04.2015 - 17:37
Obavijest za studente dvogodišnjeg diplomskog studija Mostar i Vitez
Studenti koji su u akademskoj 2014./2015. upisani u prvu godinu dvogodišnjeg diplomskog studija, u travanjskom ispitnom roku mogu pristupiti polaganju razlikovnih predmeta.