Obavijest za specijalistički studij-Javna obrana specijalističkog rada Franje Marića

27.11.2016 - 09:19
Obavijest za specijalistički studij-Javna obrana specijalističkog rada Franje Marića

Javna obrana specijalističkog rada Franje Marića

Javna obrana specijalističkog rada Franje Marića, polaznika zajedničkih poslijediplomskih specijalističkih studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, pod naslovom: “Nadzirano učenje u predviđanju prodaje prehrambenih proizvoda“ održat će se 6.12.2016. godine u 12:00 na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 215 pred povjerenstvom:

  1. Doc.dr.sc. Dario Miočević,  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik
  2. Prof.dr.sc. Brano Markić, Ekonomski fakultetet Sveučilišta u Mostaru, mentor i član
  3. Prof.dr.sc. Mario Jadrić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, član

Pristup javnoj obrani je slobodan.