OBAVIJEST ZA OVJERU SEMESTRA - diplomski studij

29.05.2017 - 10:37
OBAVIJEST ZA OVJERU SEMESTRA - diplomski studij

Ovjera ljetnog semestra za akademsku 2016./2017. godini vršit će se u zadnjem tjednu nastave, od 5. do 9. lipnja 2017. godine.

Redoviti studenti  koji su prvi put upisani u prvu (I) i drugu (II) godinu diplomskog studija dužni su dostaviti indeks u studentsku referadu Centra u Vitezu kada dobiju potpise za odslušanu nastavu.

Ovjera semestra može se izvršiti ukoliko nedostaje najviše:

·         18 ECTS bodova – studenti I godine dvogodišnjeg diplomskog studija

·           8 ECTS bodova – studenti I godine jednogodišnjeg i II godine dvogodišnjeg diplomskog studija

Redoviti studenti, obnove, dužni su dostaviti indeks u studentsku službu na uvid, kako bi se moglo utvrditi jesu li odslušali predmet i dobili potpis predmetnog profesora iz predmeta kojeg obnavljaju.

 

Izlazak na prvi ispitni rok u lipnju bit će dopušten svim studentima bez obzira na ovjeru semestra, a izlazak na drugi ispitni rok u lipnju neće biti moguć bez izvršene ovjere semestra i potpisa profesora za ispit koji se prijavljuje.

Izuzetak su studenti prve godine dvogodišnjeg diplomskog studija, koji ne mogu pristupiti polaganju ispita iz drugog semestra dok ne polože razlikovne predmete.

 

Vitez, 29.5.2017.