Obavijest za izbor mentora i teme diplomskih radova

19.02.2015 - 10:21
Obavijest za izbor mentora i teme diplomskih radova

Studenti završne godine diplomskog studija (jednogodišnjeg i dvogodišnjeg) mogu kod bilo koga od nastavnika (minimalno u zvanju Docenta) za bilo koji kolegij koji je student slušao i koji se izvodi u okviru nastavnog plana i programa na I ciklusu (preddiplomskom) ili II ciklusu (diplomskom), odabrati i dogovoriti se s nastavnikom za temu za izradu Diplomskog rada iz predmeta kome je nastavnik nositelj.

Nastavnik može sa studentom dogovoriti temu koja je individualizirana i prilagođena studentu ili mu dati jednu od unaprijed definiranih i ponuđenih tema, kako bi student odabrao temu sukladno svojim interesima i potrebama za istraživanje i izradu diplomskog rada.

Jedan nastavnik može za jednu akademsku godinu dodijeliti teme za 10 kandidata za jednogodišnji diplomski studij, za 5 kandidata za dvogodišnji diplomski studij u Mostaru i za 5 kandidata za dvogodišnji diplomski studij u Vitezu. Iznimno, nastavnik može odobriti veći broj tema studentima, ali ne više od 20%.  

Rokovi za izbor teme i nastavnika su 01. travnja 2015. godine, nakon čega su nastavnici dužni do 8. travnja prodekanu za nastavu (putem protokola Dekanata) dostaviti popis tema i predmeta iz kojih je tema, te  imena i prezimena kandidata, s brojem indeksa.

Sukladno članku 60. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ i članku 63. Statuta Sveučilišta u Mostaru Znanstveno nastavno vijeće će nakon toga  imenovati Mentore te obrazovati povjerenstva u postupku stjecanja akademske titule magistra.

 

Mostar, 20. veljače 2015. godine.

PRODEKAN ZA NASTAVU

Prof.dr.sc. Zdenko Klepić