Obavijest studentima diplomskog studija o izjašnjavanju o izbornom kolegiju

18.10.2016 - 14:25
Obavijest studentima diplomskog studija o izjašnjavanju o izbornom kolegiju

Obavještavaju se studenti diplomskog studija da se jave ispod navedenim kolegama radi izjašnjavanja o izbornom kolegiju na diplomskom studiju.

 

Smjer Računovodstvo i financije: Jelena Jurić                 - jelena.coric@sve-mo.ba

Smjer Marketing:                       doc. dr. Sandra Jelčić  - sandra.jelcic@sve-mo.ba

Smjer Menadžment:                  Lidija Šunjić             - lidija.sunjic@sve-mo.ba

Smjer Poslovna informatika:      Damir Lucović           - damir.lucovic@sve-mo.ba

 

Studenti se mogu javiti bilo putem e-maila ili osobno u uredima navedenih kolega.