OBAVIJEST O PROMOCIJI U CENTRU VITEZ

31.10.2018 - 14:55
OBAVIJEST O PROMOCIJI U CENTRU VITEZ

(promocija za diplomante iz Centra u Vitezu i Centra u Orašju)

Studenti koji su obranili diplomski rad ili  su u fazi pripreme i predaje dokumenata za obranu diplomskog rada trebaju se javiti  na e-mail referada.vitez@ef.sum.ba ili na kontakt telefon 036/355-103.

Studenti stručnog studija u Centru u Vitezu koji su okončali studij, a nisu dostaviti indeks na obradu trebaju se na e-mail referada.vitez@ef.sum.ba ili na kontakt telefon 036/355-103.

Studenti stručnog studija u Centru u Orašju koji su okončali studij, a nisu dostaviti indeks na obradu trebaju se na e-mail referada.vitez@ef.sum.ba ili na kontakt telefon 036/355-103.

Sve obavijesti vezano za promociju pratite putem Internet stranice Fakulteta.