Obavijest o održavanju promocije za Centar Orašje

21.11.2016 - 08:03
Obavijest o održavanju promocije za Centar Orašje

Poštovani diplomanti,

dana 16. prosinca 2016. godine s početkom  u 16:00 sati u prostoriji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Centar Vitez (Poslovni centar FIS Vitez) bit će održana promocija studenata Ekonomskog fakulteta, Centra u Vitezu i Centra u Orašju, sljedećim redoslijedom:

  • stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij – 3 godine)
  • magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

Diplomanti trebaju doći u prostorije Centra Vitez u 15:00 sati.

Troškovi promocije su 70,00 KM, uplatu izvršiti na žiro račun broj 3060210000004276  HYPO-ALPE-ADRIA-BANK MOSTAR, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Centar u Orašju, s naznakom za diplomu.

Dokaz o uplati treba dostaviti najkasnije do 10.12.2016.godine  u studentsku službu Fakulteta.

Ukoliko diplomanti iz Centra u Orašju ne budu nazočni na promociji, diplomu mogu preuzeti naknadno u Centru u Orašju.

 

 

                                                                                                                                                                D E K A N

                                                                                                                                                prof.dr.sc. Mila Gadžić