Obavijest o održavanju promocije u centru u Vitezu

20.11.2022 - 12:55
Obavijest o održavanju promocije u centru u Vitezu

Dana 29. studenog 2022. godine s početkom u 17:00 sati u prostoriji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Centar Vitez (Poslovni centar FIS Vitez) održati će se promocija studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Promocija studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u centru u Vitezu održati će se dana 29. studenog 2022. godine s početkom u 17:00 sati u prostoriji Ekonomskog fakulteta, Centar u Vitezu, sljedećim redoslijedom: (klikni i preuzmi popis diplomanata)

       - stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij – 3 godine)
       - magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

Troškovi promocije su 70,00 KM, uplatu izvršiti na žiro račun broj 3381302271411177  UniCredit bank d.d. Mostar Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Centar u Vitezu, s naznakom „za diplomu“.

Dokaz o uplati treba poslati najkasnije do 24.11.2022. godine na e-mail referada.vitez@ef.sum.ba.

Diplomanti trebaju na dan promocije doći u prostorije Centra Vitez u 16:30 sati i obvezno ponijeti osobni dokument.