Obavijest o održavanju istraživačkih radionica, doktorskih konferencija i istraživačkih seminara

15.06.2015 - 17:06
Obavijest o održavanju istraživačkih radionica, doktorskih konferencija i istraživačkih seminara

Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim radionicama, doktorskim konferencijama i istraživačkim seminarima.

 

Istraživačke radionice – subota 20.06.2015. godine u 10:00 sati.

Doktorska konferencija - subota 20.06.2015. godine u 11:00 sati.

Istraživački seminar - subota 20.06.2015. godine u 12:00 sati.