Novi račun za uplatu školarine za studente koji studiraju u centru Vitez

11.10.2019 - 13:42
Novi račun za uplatu školarine za studente koji studiraju u centru Vitez

Poštovani studenti, novi račun za uplatu školarine za studente koji studiraju u centru Vitez je:
3381302271411177 UniCredit bank d.d. Mostar.

Ovaj transakcijski račun koristiti će se za sve poslovne transakcije, studentske školarine, prijave ispita i sve ostale transakcije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - centar Vitez kao jedini račun od 11.10.2019.

Hvala Vam na razumijevanju.