Natječaj za izbor glavnog urednika/glavne urednice lista studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – lista SEF na neodređeno vrijeme

10.03.2015 - 09:17
Natječaj za izbor glavnog urednika/glavne urednice lista studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – lista SEF na neodređeno vrijeme

 

Mostar, 09. ožujka 2015 godine

Temeljem odredbi Pravilnika o Studentskom zboru, Studentski zbor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na II. (drugoj) redovnoj sjednici, držanoj 04. ožujka 2015 godine, donio je odluku i raspisao sljedeći:

N A T J E Č A J

za izbor glavnog urednika/glavne urednice lista studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – lista SEF na neodređeno vrijeme

 

 

Glavnim urednikom/glavnom urednicom lista SEF može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete.

 

Opći uvjeti natječaja:

-          da je student Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

-          da ima neko iskustvo u obavljanju uredničkih poslova

 

Posebni uvjeti natječaja:

-          dokaz da je sudjelovao/la u organizaciji nekih studentskih projekata

-          dokaz ima iskustvo u obavljanju nekih novinarskih poslova

-          znanje jednog stranog jezika

Dokumentacija za prijavu treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

-          Prijavu na natječaj s adresom i kontaktima podnositelja prijave

-          životopis

-          motivacijsko pismo

-          predstavljen okvirni plan rada za naredni period

-          pisani ili kopirani dokaz za opće i posebne uvjete (obavezno).

 

 

Prijave se mogu dostaviti osobno ili poštom u roku od 20 dana (dvadeset dana) od dana objave natječaja, s naznakom „Izbor glavnog urednika lista SEF“ i dostavljaju se na adresu:

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru,

Ul. Matice hrvatske bb (amfiteatar)

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina.

 

Napomena:

-          prijave koje budu nepotpune neće se razmatrati

-          dostavljena dokumentacija ostaje u vlasništvu SZEF i neće se vraćati podnositeljima prijave.

 

Predsjednik SZEF

Drago Damjanović

 

 

Dostaviti:

-          oglasna ploča

-          web stranica Ekonomskog fakulteta

-          a/a