Nastava za kolegij Informatički menadžment (JDS - PI)

31.01.2015 - 15:16
Nastava za kolegij Informatički menadžment (JDS - PI)

Nastava za kolegij Informatički menadžment (JDS - PI) će se održati u petak, 6.2.2015. u terminu od 13:00 do 19:30.