Menadžment nabave i logistike za Mostar i Vitez III godina SS

15.10.2021 - 12:09
Menadžment nabave i logistike za Mostar i Vitez III godina SS

Mole se studenti koji u akademskoj 2021/2022 godini slušaju kolegij Menadžment nabave i logistika na III godini stručnog studija u Mostaru i Vitezu da se pridruže Google classroomu s kodom: 3wtb45t. Sve daljnje informacije o kolegiju, nastavi, nastavnim materijalima će biti objavljivane u učionici.