Međunarodni menadžment DDM - kolokvij

18.01.2021 - 16:11
Međunarodni menadžment DDM - kolokvij

  Obavijest studentima DS da će se kolokvij iz Međunarodnog menadžmenta održati sutra utorak 19.1.2020. s početkom u 9 sati lozinka   men2021