Matematika

12.05.2020 - 22:02
Matematika

U ispitnim rokovima koji će biti održani u mjesecu lipnju ispit iz Matematike će biti u dvoranam na fakultetu samo malo promijenjen.

U terminu koji bude objavljen kao termin ispita pisat će se CIJELI ISPIT (i zadaci i teorija), dakle i pismeni i usmeni isti dan u isto vrijeme.

Time želim smanjiti broj dolazaka na fakultet.

Razlog promjeni je trenutna pandemija i organizacija ispita sukladno trenutnoj organizaciji rada na fakuktetu.

Dakle, broj zadataka će biti manji nego dosada na pismenom, a bit će dodana teorijska pitanja tako će ispit ponovo trajati kao i prije ili kraće.

Za sve nejasnoće i pitanja javite mi se.

Termini ispita i upute za održavanje ispita bit će oglašeni kroz par dan stoga pratite objave i obavijesti na stranici fakulteta i u predmetnim google učinicama.