Makroekonomija - 1. kolokvij

26.11.2021 - 12:04
Makroekonomija - 1. kolokvij

Mole se studenti druge godine preddiplomskog studija (koji nisu u Google učionici) koji planiraju izaći na prvi kolokvij iz predmeta Makroekonomija, da se jave predmetnom asistentu na e-mail (jelena.juric@ef.sum.ba) najkasnije do ponedjeljka 29.11.2021 u 12 sati radi evidentiranja polaganja kolokvija.

 

predmentni asistent Jelena Jurić